69.90חודש

בסיסית ללא מכסת דקות חודשית

 • * עלות בסיס חודשית הכוללת מספר טלפון ייעודי
 • * מענה טלפוני וירטואלי מובנה תסריט שיחה בסיסי
 • * אפיון תסריט שיחה מותאם לעסק - כולל הקלטות מקצועיות - בתוספת
 • עלות הקמה חד פעמית
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת מייל (ללא הגבלת נמענים)
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת SMS בתוספת 0.30 אג'
 • להודעה.
 • * עלות דקת שיחה החל מהדקה הראשונה - 1.35 ש"ח לדקת שיחה.
 • אין התחייבות חודשית, ניתן לבטל מנוי בהתראה בת 30 יום מראש בכל עת.
89.90חודש

מתקדמת ( חבילת 50 דקות בסיס )

 • * עלות בסיס חודשית הכוללת מספר טלפון ייעודי ומכסה בת 50 דקות
 • * מענה טלפוני וירטואלי מובנה תסריט שיחה בסיסי
 • * אפיון תסריט שיחה מותאם לעסק - כולל הקלטות מקצועיות - בתוספת
 • עלות הקמה חד פעמית
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת מייל (ללא הגבלת נמענים)
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת SMS בתוספת 0.30 אג'
 • להודעה.
 • * עלות דקת שיחה החל מהדקה הראשונה - 1.20 ש"ח לדקת שיחה.
 • אין התחייבות חודשית, ניתן לבטל מנוי בהתראה בת 30 יום מראש בכל עת.