49.90חודש

מתחיל (כולל 30 דק) כ- 20 פניות בחודש

 • * עלות בסיס חודשית הכוללת מספר טלפון ייעודי ומכסה בת 30 דקות לחודש.
 • * מענה טלפוני וירטואלי מובנה תסריט שיחה.
 • * אפיון תסריט שיחה מותאם לעסק - כולל הקלטות מקצועיות.
 • * עלות הקמה חד פעמית ב 280ש"ח.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת מייל (ללא הגבלת נמענים)
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת SMS בתוספת 0.19 אג'
 • להודעה.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת ווטסאפ בתוספת 0.40 אג'
 • להודעה.
 • * עלות דקת שיחה החל מהדקה הראשונה - 1.35 ש"ח לדקת שיחה.
 • ניתן לבטל בכל עת בהתראה בת 30 יום מראש !
99.00חודש

בסיסית (כולל 100 דק) כ- 90 פניות בחודש

 • * עלות בסיס חודשית הכוללת מספר טלפון ייעודי ומכסה בת 100 דקות לחודש.
 • * מענה טלפוני וירטואלי מובנה תסריט שיחה.
 • * אפיון תסריט שיחה מותאם לעסק - כולל הקלטות מקצועיות.
 • * עלות הקמה חד פעמית ב 280ש"ח.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת מייל (ללא הגבלת נמענים)
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת SMS בתוספת 0.19 אג'
 • להודעה.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת ווטסאפ בתוספת 0.40 אג'
 • להודעה.
 • * עלות דקת שיחה החל מהדקה הראשונה - 0.99 ש"ח לדקת שיחה.
 • ניתן לבטל בכל עת בהתראה בת 30 יום מראש !
299.00חודש

חבילת גולד (עד 1000 דק) כ- 330 פניות בחודש UNLIMITED

 • * עלות בסיס חודשית הכוללת מספר טלפון ייעודי ומכסה בת 1000 דקות לחודש.
 • * מענה טלפוני וירטואלי מובנה תסריט שיחה.
 • * אפיון תסריט שיחה מותאם לעסק - כולל הקלטות מקצועיות.
 • * עלות הקמה חד פעמית ב 150 ש"ח.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת מייל (ללא הגבלת נמענים)
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת SMS בתוספת 0.19 אג'
 • להודעה.
 • * איסוף פרטי המתקשר ושליחת ההודעה בהודעת ווטסאפ בתוספת 0.40 אג'
 • להודעה.
 • * עלות דקת שיחה החל מהדקה הראשונה - 0.99 ש"ח לדקת שיחה.
 • בהתחייבות למינימום 3 חודשים עלות הקמה בחינם !